Educavia: werken aan interregionale arbeidsmobiliteit luchtvaartsectorOp 1 januari 2018 ging Educavia van start: een interregionaal, mede door de provincie Noord-Brabant ondersteund project om het oplopende tekort aan gecertificeerde luchtvaarttechnici op te vangen.

Educavia: werken aan interregionale arbeidsmobiliteit luchtvaartsectorAls één van de partners in het project werkt de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) in Hoogerheide samen met het Vlaams regulier onderwijs aan een betere afstemming tussen onderwijs en de luchtvaarttechnische arbeidsmarkt.

Een oplopende vraag naar luchtvaarttechnici

Technisch personeel is in veel sectoren dun gezaaid. De luchtvaartsector vormt daar geen uitzondering op; de komende jaren lopen de tekorten aan gecertificeerde luchtvaartechnici naar verwachting flink op. Voor de komende twintig jaar wordt er zelfs een verdubbeling van luchtvaartactiviteiten verwacht, wat – in combinatie met de vergrijzing en de voortdurende technologische innovatie in de luchtvaartsector – leidt tot een verder oplopende vraag naar luchtvaarttechnici.

Verschillende methodieken

Het grensoverschrijdend uitwisselen van gecertificeerd personeel tussen Nederland en Vlaanderen kan (mede dankzij de gedeelde taal) een oplossing bieden. Een complicerende factor daarbij is nu nog het feit dat de opleidingsmethodieken in Vlaanderen verschillen van die in Nederland. In beide landen wordt weliswaar opgeleid voor de zogenoemde EASA Part 66/147-certificering voor luchtvaarttechniek, maar door de andere manier van kwalificeren zijn technici uit beide landen niet zonder meer inzetbaar over de grens.

Opleidings- en examencentrum

Om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bevorderen en aan beide zijden van de grens te komen tot inhoudelijk hervormde, nieuwe opleidingstrajecten, bundelen diverse Nederlandse en Vlaamse partners nu hun krachten in het project Educavia. Een van de doelen van het Educavia-project is het opzetten van een gecertificeerd opleidings- en examencentrum in Vlaanderen. De Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) in Hoogerheide – de enige partij in Nederland die vliegtuigonderhoudstrainingen op Part-niveau aanbiedt – werkt momenteel plannen uit om ook in Vlaanderen zo’n Part-gecertificeerd centrum te vestigen. De AM&TS doet dat in samenwerking met de Vlaamse en Nederlandse projectpartners uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Meerdere projectpartners

De AM&TS werkt daarbij samen met de Vlaamse en Nederlandse luchtvaartautoriteiten, het reguliere onderwijs en het bedrijfsleven. Bij het Educavia-project zijn – naast de AM&TS – de komende drie jaar de volgende projectpartners betrokken:

 1. Netherlands Aerospace Group (NAG)
  Nederland; branchevereniging voor de Nederlandse luchtvaart

 2. Holland Aviation Consultancy & Engineering (HACE) Online
  Nederland; gespecialiseerd in de ontwikkeling van e-learningmodules en digitale leerplatforms

 3. Flemish Aerospace Group (FLAG)
  België 

 4. Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum
  VLOC, België 

 5. Hogeschool VIVES
  België 

 6. ZAVO
  België 

 7. Brussels Airport House
  België

Cofinanciering door provincie

De provincie Noord-Brabant ondersteunt het project via cofinanciering (in aanvulling op de toegekende Europese Interreg-subsidie voor interregionale samenwerking). De provincie doet dat, omdat het versterken van de (inter)regionale arbeidsmarkt voor technisch personeel een belangrijk speerpunt is binnen het provinciale beleid. Met Educavia wordt mede invulling gegeven aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Maintenance & Services Brabant, als onderdeel van het Economisch Programma Brabant.

 • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Meta