• Text Hover
 Educavia

Een project van Interreg IV: uitbouw van kennisregio rondom luchtvaarttechnieken.

De Aircraft Maintenance & Training School is trotse partner in het Interreg IV project Educavia.

Oops!! Something's Missing

You need to create a token for your instagram account first, then use this shortcode.

Project update Q3 2019

EDUCATION FOR AVIATION 2018 In het startjaar van Educavia werd de basis gelegd voor het verloop van het project. De focus lag op het netwerken binnen de sector en het uitbouwen van connecties. Zo werd de eerste klankbordmeeting georganiseerd in samenwerking met de projectpartners en de MRO-bedrijven met als doel gehoor te geven aan de zorgen en noden van de sector. Verder werd er in Vlaanderen een eerste editie van Aerojobs georganiseerd, een evenement waar studenten in contact werden gebracht met hun latere werkomgeving. Voor de eerste editie van het evenement konden we rekenen op zo’n 250 bezoekers. 2019 Naar aanleiding van het grote succes van de eerste editie van Aerojobs, werd er in het begin van 2019 in Vlaanderen een tweede editie en in Nederland een eerste editie van het evenement georganiseerd. In Nederland waren zo’n 150 bezoekers aanwezig en in Vlaanderen waren er maar liefst 350 bezoekers, een groot succes dus! In het begin van 2019 werden de eerste bouwstenen gelegd van het leerplatform. Dit platform zal bedrijven en studenten één gezamenlijke plaats bieden waar ze terecht kunnen voor informatie over opleidingen, vacatures en stages. Het leerplatform zal tegen eind 2019 online verschijnen. Om de toekomstige studenten een beter beeld te schetsen over de opleiding tot vliegtuigtechnicus, werden er in Nederland en Vlaanderen promo-filmpjes gemaakt waarin alle aspecten van de opleiding in de verf worden gezet. Voor de bedrijven in Nederland & Vlaanderen werden opnieuw klankbordmeetings georganiseerd. Het doel? Opnieuw polsen naar (nieuwe) behoeften van de sector en de doelstellingen van het Educavia-project verder toelichten. Naast de bovenstaande acties werden er ook verschillende activiteiten georganiseerd onder de naam van Educavia. Zo werd in mei 2019 de ‘AMT-day’ (Aircraft Maintenance Technician day) in de kijker gezet. In de zomer verscheen in Nederland de vlog VOLGENS in samenwerking met KLM E&M en Educavia. Deze werd opgenomen op de luchthaven van Schiphol. Hét netwerk event voor de MRO-sector, georganiseerd door Educavia, werd een groot succes. Tijdens het event konden verschillende demo-sessies bijgewoond worden, waaronder Virtual Reality, 3D-printing, de STEM-boxen en ook het leerplatform werd gedemonstreerd. Zowel de onderwijsinstellingen als de MRO-sector waren aanwezig. Er werd teruggeblikt op wat er reeds is verwezenlijkt met het Educavia project maar ook de toekomstige plannen werden van dichterbij bekeken. WHAT’S NEXT? Sinds de start van het project heeft Educavia al heel wat verwezenlijkt maar wat staat er nu nog op de planning? De resultaten van het arbeidsmarktonderzoek worden bekend gemaakt en er wordt een try-out van de CAT B1.1 modules opgestart. Dit alles met als doel de sector naamsbekendheid te geven en de instroom in de opleidingen te verhogen. Ook de lancering van het leerplatform staat nog op de planning voor 2019. In 2020 zal Educavia een derde editie van Aerojobs organiseren. Met Aerojobs 3.0 mikken we op een groot publiek en hopen we dat deze editie een nog groter succes zal worden dan de voorgaande. Daarnaast willen we opnieuw de job van vliegtuigtechnicus in de bloemetjes zetten op de AMT-day. Door de komende maanden nog meer in te zetten op het verwerven van naamsbekendheid voor de sector, de jobs en de opleidingen, hopen we dat we op het einde van 2020 kunnen terugblikken op een geslaagd Educavia project. 2020 Het project tijdens COVID-19 Zoals iedereen werd ook het Educavia project hard getroffen door de corona-crisis. In maart werd Aerojobs op het laatste moment afgelast. De animo vanuit zowel de sector als bezoekers was enorm, maar helaas was een grote bijeenkomst niet verantwoord. Niettemin slaagden we erin tijdens de eerste maanden van 2020 nog enkele van onze doelstellingen te behalen. We werken hard o.a. hard aan het leerplatform. Verder in het jaar was Educavia vooral online actief. We startten een heuse campagne om promotie te maken voor de opleidingen secundair onderwijs. Dit met als doel de instroom in deze opleidingen te verhogen. Hiervoor werd zowel in Vlaanderen als ook in Nederland online promo gevoerd via verschillende kanalen. Zo werd gebruik gemaakt van Facebook, Instagram, YouTube en Snapchat. Daarnaast bleven ook de andere werkpakketen actief. Zo werd verder gewerkt aan het uitrollen van het STEM-box project, er werd één van de try-out CAT B1.1 modules online georganiseerd en de organisatie van de aankomende events werd over een andere boeg gegooid. De laatste fase van het project Hoe sluiten we dit project af en houden we enkele resultaten duurzaam overeind? We hebben nog enkele events op de planning staan. Zo organiseren we eind oktober onze eerste virtuele job fair. Daarnaast organiseren we ook onze klankbord meetings online. We hopen op deze manier alsnog de nodige input te verkrijgen vanuit de sector. Eind van dit jaar zijn de eerste STEM-boxen voor Nederlandse scholen beschikbaar en zijn onze digitale cAPPture boeken beschikbaar in het Leerplatform. Anderzijds willen we eind 2020 kunnen terugblikken op een geslaagd driejarig project. Dit willen we doen door nog veel meer in te zetten op naamsbekendheid van de sector en de mogelijke jobs maar ook door de zichtbaarheid van de opleidingen te verhogen.

Educavia: opleidingstekort vs. opleidingsaanbod

De luchtvaartsector is een belangrijk marktsegment voor de Vlaamse en Nederlandse economie met een sterk (groei)potentieel aan werkgelegenheid.
Tegelijkertijd stelt men vast dat er te weinig afstemming is tussen het opleidingsaanbod en de opleidingsnood. Om op deze uitdagingen antwoord te vinden, is het de ambitie van het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) om een Vlaams Luchtvaart Opleidingscoördinatiecentrum (VLOCC) uit te bouwen. Dit VLOCC zal vorm krijgen doorheen het Educavia project.
Het VLOC is samen met zijn Nederlandse collega Aircraft & Maintenance School (AM&TS) al jaren de referentie in luchtvaartopleidingen in de grensregio. Wim Blinkhof, Managing Director bij AM&TS vult verder aan: “AM&TS leidt vliegtuigtechnici op in het kader van de Europese wet- en regelgeving (EASA Part 66/147). Met een onderwijsconcept dat is gebaseerd op deze regelgeving kunnen studenten in alle Europese lidstaten aan de slag. Deze kennis zal AM&TS inzetten om het Educavia project te ondersteunen.”

Innovatief onderwijs voor luchtvaarttechnici

'Duaal leren, door praktijklessen rechtstreeks op de werkvloer in te richten, zal in het onderwijslandschap van de toekomst verder worden geïntegreerd.'

INTERREG


Dit project komt tot stand dankzij de financiële steun van volgende overheden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Provincie Noord-Brabant, Economische Zaken (NL), Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen.

 • Text Hover


Projectpartners

De projectpartners binnen Educavia overkoepelen samen alle stakeholders binnen de Vlaamse en Nederlandse luchtvaarttechnologie.

 

Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC – Oostende, België) en de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS – Hoogerheide, Nederland) zijn op vandaag reeds de referentie voor luchtvaartopleidingen binnen de kennisregio.

 

Hogeschool VIVES (West-Vlaanderen, België) en secundair onderwijspartner ZAVO (Zaventem, België) hebben elk jarenlang ervaring in het luchtvaartonderwijs.

 

Brussels Airport House is als projectpartner van groot belang voor de link met de arbeidsmarkt.

 

Vanuit de luchtvaartindustrie zullen sectororganisaties Flemish Aerospace Group (FLAG) en Netherlands Aerospace Group (NAG) de communicatie en samenwerking met de luchtvaart technische bedrijven in de kennisregio garanderen.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Educavia, Nieuws

Hoogerheide, 12 maart 2019 – Aerojobs, dé banen- en opleidingsbeurs voor vliegtuigtechniek zal dit jaar plaats vinden in Nederland; in de hanger van de Aircraft Maintenance & Training School in Hoogerheide op vrijdag 15 maart. Op maandag 25 maart vindt de beurs plaats bij VLOC in Oostende (BE). Deze unieke beurs brengt studenten, werkzoekenden en professionals samen met de gespecialiseerde MRO-bedrijven (Maintenace Repair & Overhaul) uit Nederland en Vlaanderen.  Om de groei in de luchtvaart en het uitstromende personeel (dat met pensioen gaat) op te kunnen vangen, zijn er inSEE DETAILS

Continue Reading
Educavia, Nieuws

Aerojobs is eerste stap in Vlaams-Nederlands luchtvaart educatie partnershipVandaag, maandag 26 maart, vond in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) in Oostende de allereerste editie plaats van Aerojobs. Deze unieke jobbeurs brengt werkzoekenden en een select publiek van studenten Vliegtuigtechniek in contact met bedrijven uit de MRO-sector (Maintenace, Repair & Overhaul). Een specifieke jobbeurs was nodig want de sector verwacht een verdubbeling van de 2.000 jobs in de komende 20 jaar”, zegt Geert Keirens, projectmanager van het Vlaams-Nederlandse luchtvaarteducatie partnership Educavia. “ Sinds 1 januari van dit jaar werken Vlaanderen en Nederland samenSEE DETA...

Continue Reading
Educavia, Nieuws

Op 1 januari 2018 ging Educavia van start: een interregionaal, mede door de provincie Noord-Brabant ondersteund project om het oplopende tekort aan gecertificeerde luchtvaarttechnici op te vangen.Als één van de partners in het project werkt de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) in Hoogerheide samen met het Vlaams regulier onderwijs aan een betere afstemming tussen onderwijs en de luchtvaarttechnische arbeidsmarkt.Een oplopende vraag naar luchtvaarttechniciTechnisch personeel is in veel sectoren dun gezaaid. De luchtvaartsector vormt daar geen uitzondering op; de komende jaren lopen de tekorten aan gecertificeerde luchtvaartechnici naar verwachting flink op. Voor<a class="more-link" href="https://am-ts.nl/educavia-werken-aan-interregionale-arbeidsmobiliteit-luchtvaartsec...

Continue Reading
Educavia, Nieuws

De luchtvaartsector is booming business! De komende 20 jaar wordt een verdubbeling van luchtvaartactiviteiten, verwacht met als gevolg een groot tekort aan luchtvaarttechnici. Er is een snelle technische evolutie binnen de luchtvaartsector, waarbij innovatieve technologieën worden ingezet. Het onevenwicht tussen het aantal gecertificeerde luchtvaarttechnici, het aanbod luchtvaartopleidingen én de noden van de industrie, brengt grote uitdagingen met zich mee. Om op die uitdagingen antwoord te bieden hebben verschillende partners binnen het luchtvaartonderwijs en de luchtvaartindustrie in Vlaanderen en Nederland de krachten gebundeld in het interregionaal project: “Educavia”. Door de gerichteSEE D...

Continue Reading
 • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Meta