Vliegende start Centrum voor Excellent Vakmanschap Vliegtuigonderhoudstechniek

Hoogerheide, woensdag 10 mei 2017

Op 11 mei vindt de start van ‘Centrum voor Excellent Vakmanschap Vliegtuig-onderhoudstechniek’ (CEV VOT) plaats in Hoogerheide. Het Ministerie van Defensie heeft aan zeven ROC’s gevraagd om een vakgericht Centrum voor Excellent Vakmanschap (CEV) op te zetten ten behoeve van de in-, door- en uitstroom opleidingen voor de Defensie. Vliegtuigonderhoudstechniek is één van deze vakgebieden. CEV VOT is opgezet in samenwerking tussen ROC West-Brabant, Markiezaat College en de Aircraft Maintenance & Training School. De ontwikkeling van CEV VOT is een mijlpaal voor het vormgeven van toekomstgerichte mbo-luchtvaartopleidingen in Nederland.

Spilfunctie
CEV VOT is een kennis- en expertisecentrum dat voor Defensie fungeert als centrale spil in het web voor opleidingsvraagstukken. Het CEV is primair verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling voor zowel instroom als door- en uitstroom van Defensiepersoneel. Tevens vervult het CEV voor het vakgebied een coördinerende en kwaliteit borgende rol waar het gaat om de uitvoering van de opleidingen voor (aspirant) Defensiepersoneel.

Innovatie en krachtenbundeling
Onderwijsinnovatie, zowel waar het gaat om de inhoud als om de wijze van aanbieden van opleidingen, behoort nadrukkelijk tot de door Defensie aan het CEV toebedeelde verantwoordelijkheden. Daarom legt het CEV direct verbindingen met het private bedrijfsleven dat actief is in de branche vliegtuigonderhoud. Immers, Defensie is ervan overtuigd dat innovatie op het terrein van vliegtuigonderhoud, om een krachtenbundeling met het bedrijfsleven vraagt. Het gebruik van nieuwe materialen zoals composieten, maar zeker ook de komst van de F-35, spelen daarbij een grote rol. Voor het CEV biedt deze insteek de mogelijkheid om op termijn de nu door Defensie aan haar toebedeelde spilfunctie ook voor het bedrijfsleven te gaan vervullen. Dat is tevens de ambitie van CEV VOT.

Tijdens de kick-off sessie op 11 mei zullen genodigden vanuit de Defensieorganisatie, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven deze kick-off bijwonen, waarbij het uitspreken van een gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid voor het slagen van het CEV VOT een kernrol speelt. Masterclasses op innovatieve thema’s zoals Composiet reparatie, Flexibel en gepersonaliseerd onderwijs en de HRM opdracht van de Koninklijke Luchtmacht zorgen voor inhoudelijke verdieping naast keynote speakers vanuit de triple helix.


Genraal-Majoor Sotthewes aan het woord

  • Recent Comments

    • Archives

    • Categories

    • Meta