>> Koop Acti Doxy <<

Kopen Acti Doxy zonder recept Snel

Gemeenschappelijk gebruik
Acti Doxy is een synthetisch breedspectrumantibioticum dat is afgeleid van tetracycline en wordt gebruikt voor de behandeling van veel verschillende bacteriële infecties, zoals infecties van de urinewegen, acne, gonorroe, chlamydiose, parodontitis (kauwgum) ziekte), vlekken, bulten en acne-achtige laesies veroorzaakt door rosacea.

Dosering en aanwijzingen
Dit medicijn moet na een maaltijd met een groot glas water worden ingenomen om irritatie van de slokdarm te verminderen. De dagelijkse dosis moet als een enkele dosis worden ingenomen of in twee worden gedeeld (12 uur tussen elke dosis). Neem het niet in grotere hoeveelheden in of blijf het innemen na de toegediende periode. Bepaalde merken van dit medicijn kunnen niet worden gebruikt met zuivelproducten. Verpletter, breek of open geen capsule met vertraagde afgifte, eet de pil heel. Als het een orale suspensie is, schud het dan voor gebruik en meet met een speciale maatlepel. Neem dit medicijn nooit als het is verlopen, omdat het uw nier kan beschadigen.

Acti Doxy (Doxycycline) Voorzorgsmaatregelen

Gebruik van Acti Doxy tijdens het groeien van tanden kan resulteren in een permanente kleurverandering. Infecties veroorzaakt door stafylokokken, Escherichia, Shigella, is alleen mogelijk nadat de gevoeligheid voor het medicijn is bepaald. Vermijd blootstelling van uw lichaam aan langdurige UV-straling tijdens de behandeling en 4-5 dagen erna. Als een langdurige behandeling met dit medicijn wordt voorgeschreven, moet het perifere bloedcelgehalte, leverfunctietesten en bepaling van stikstof en ureum in serum regelmatig worden gecontroleerd.

Acti Doxy (Doxycycline) Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor Acti Doxy en tetracyclines, zwangerschap (tweede helft van de termijn), borstvoeding, zuigelingenvoeding (voor kinderen jonger dan 9 jaar), leukopenie, porfyrie, ernstig leverfalen.

Acti Doxy (Doxycycline) Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen veroorzaakt door Acti Doxy kunnen voorkomen als hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, koorts, koude rillingen, lichaamspijnen, rode huiduitslag, bleke of vergeelde huid, donkere urine, ernstige pijn in de bovenste maag, verlies van eetlust, geelzucht, gemakkelijk blauwe plekken of bloeden. Neem contact op met uw arts als u ernstige bijwerkingen ervaart die hierboven zijn vermeld.

Geneesmiddelinteractie
Gelijktijdige toediening met antacida op basis van aluminium, magnesium of calcium wordt niet aanbevolen, omdat de absorptie van doxycycline misschien trager verloopt. Mineralen (zoals calcium of ijzer) of met bismutsubsalicylaat hebben hetzelfde effect. Acti Doxy zou de activiteit van warfarine verbeteren. Fenytoïne (Dilantin), carbamazepine (Tegretol) en barbituraten (zoals fenobarbital) kunnen het metabolisme van Acti Doxy versterken.

Acti Doxy (Doxycycline) Gemiste dosis

Neem nooit een dubbele dosis van dit medicijn in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis sla dan gewoon het gemiste gedeelte over en ga door met het gebruik van het geneesmiddel volgens het schema.

Acti Doxy (Doxycycline) Overdosering

Raadpleeg uw arts in geval van ernstige en aanhoudende misselijkheid, braken en diarree.

Acti Doxy (Doxycycline) Opslag

Bewaar op kamertemperatuur tussen 59-77 graden F (15-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht, kinderen en huisdieren. Niet gebruiken na afloop van de houdbaarheidsdatum.

Acti Doxy (Doxycycline) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Acti Doxy <<


[naar de top]