>> Koop Adglim <<

Kopen Adglim zonder recept Snel

Gemeenschappelijk gebruik
Adglim is een oraal bloedglucoseverlagende medicatie die tot de klasse van sulfonylurea behoort. Werkzame stof is Glimepiride. Het wordt gebruikt in combinatie met voeding en lichaamsbeweging om type 2 (niet-insulineafhankelijke) diabetes te behandelen. Het mechanisme van zijn werking is het stimuleren van de secretie en afgifte van insuline uit bètacellen van de alvleesklier (pancreas effect). Adglim wordt gebruikt voor de behandeling van niet-insulineafhankelijke diabetes (type 2) als monotherapie of in combinatie met insuline (of metformine).

Adglim (Amaryl) Dosering en richting

De beste dosis wordt bepaald door een arts op basis van regelmatige metingen van het bloedsuikergehalte.

Adglim (Amaryl) Voorzorgsmaatregelen

Pas op dat uw suiker niet te laag wordt vanwege stress, het overslaan van een maaltijd, te lang sporten of alcohol drinken. Ken tekenen van hypoglycemie en houd een suikerbron bij de hand. Als uw suikerniveau te hoog is, kunt u zich erg dorstig of hongerig voelen. U kunt ook meer dan normaal plassen. Neem dit medicijn precies zoals voorgeschreven, want het is een onderdeel van een ingewikkeld programma dat bestaat uit dieet, medicatie en trainingsroutines. Vertel uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, bijnier- of hypofyseproblemen heeft voordat u dit medicijn neemt. Contra-indicatie Adglim is gecontraïndiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van diabetische ketoacidose, diabetische coma en prekoma, insuline-afhankelijke diabetes (type 1), ernstige nierstoornissen, ernstige leverfunctiestoornissen, individuele overgevoeligheid voor Adglim, andere leden van de sulfonylureum-klasse en sulfonamiden.

Adglim (Amaryl) Mogelijke bijwerkingen

Als u tekenen van een allergische reactie op dit medicijn hebt, zoals netelroos, zwelling van gezicht en keel, uitslag of andere belangrijke symptomen (ernstige huiduitslag, jeuk, roodheid, bleke huid, gemakkelijk blauwe plekken of bloeden, gevoelloosheid, donkere urine, klei-gekleurde ontlasting, buikpijn, koorts, misselijkheid) streven naar onmiddellijke medische hulp.

Geneesmiddelinteractie
Diuretica zoals hydrochloorthiazide (Hydrodiuril, Ezide, Hydro-Par, Microzide, Furosemide (Lasix)), corticosteroïden zoals prednison en methylprednisolon (Medrol), fenytoïne (Dilantin), niacine en sympathicomimetica zoals pseudo-efedrine (Sudafed) kunnen de bloedsuikerspiegel verhogen en het effect van Adglim verminderen. Propranolol (Inderal) en Atenolol (Tenormin) behoren tot de bètablokkers en kunnen ook de bloedspiegels beïnvloeden en de activiteit van Adglim verminderen.

Adglim (Amaryl) Gemiste dosis

Neem de Gemiste dosis zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis sla het gewoon over en ga terug naar uw normale schema.

Adglim (Amaryl) Overdosering

Directe medische hulp nodig als u te veel van het geneesmiddel gebruikt. Mogelijke bijwerkingen zijn: extreme zwakte, verwardheid, wazig zicht, maagpijn, problemen met spreken, tremoren, zweten, toevallen en coma.

Adglim (Amaryl) Opslag

Bewaren op kamertemperatuur in een strakke container en uit de buurt van zonlicht, vocht, kinderen en huisdieren houden.

Adglim (Amaryl) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Adglim <<


[naar de top]