Aircraft Maintenance & Training School

PRIVACY STATEMENT

Persoonlijke data

Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Aircraft Maintenance & Training School dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Website

Indien u gebruik maakt van het contactformulier dan is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. AM&TS verwerkt deze gegevens teneinde: De diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren. Om de internetsite te optimaliseren. Om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

Cookies

AM&TS maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. AM&TS maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Inzage en correctie

Als bezoeker van de website van AM&TS heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: • Het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens. • Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken. • Het recht op dataportabiliteit. Hiermee moeten betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie. • Het recht op het indien van klachten bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.

Beveiliging

AM&TS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de AM&TS toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijziging

AM&TS heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement

Voor vragen over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen:

Aircraft Maintenance & Training School
Privacy officer
Aviolandalaan 35
4631 RV Hoogerheide
The Netherlands