cat. B1.3

Categorie B1 “certifying staff” is gekwalificeerd om een “certificate of release to service” af te geven volgend op “line maintenance” ten behoeve van constructie, motoren en mechanische en elektrische systemen. Daarnaast vallen ook avionica line replaceable units welke eenvoudig op serviceability kunnen worden getest onder de bevoegdheid van deze categorie certifying staff.

Een Categorie B1.3 Part-66 AML is specifiek voor een vliegtuigtype. Om door een Part-145 of sub-part F bedrijf te kunnen worden geautoriseerd voor een bepaald vliegtuigtype moet dat type eerst op de Part-66 AML zijn bijgeschreven.
Werkzaamheden aan avionica systemen waarbij slechts eenvoudige tests nodig zijn om de luchtwaardigheid aan te tonen en waarbij geen probleemoplossing vereist is.

De te behalen modules zijn:
Module 1,2,3,4,5,6,7A,8,9A,10,12,15

AM&TS is uitgever van de (Nederlandstalige) boekwerken voor Vliegtuigtechniek: Jeweka. De boeken zijn bij uitstek geschikt om via zelfstudie voor te bereiden voor Part-66 examens. De Jeweka boeken zijn afgestemd op de Part-66 examens van AM&TS. De boeken zijn beschikbaar in papieren boeken en digitaal.
Toch liever klassikaal les? Dat kan ook! Schrijf je in voor de Avondschool. In dit concept krijg je persoonlijke begeleiding van één van onze vakdocenten.
Je bereidt zelf, volgens een studieplanning, je lesmateriaal voor die tijdens een Online sessie door de vakdocent wordt uitgelegd.
Omdat je thuis de stof al bestudeerd hebt, kun je gericht vragen stellen en dieper op de materie in gaan.
Houd dus rekening met zelfstudietijd per lesavond. De vakdocent neemt de tijd om je vragen te beantwoorden en gaat dieper in op moeilijkere materie.
Het traject start in overleg met de alle ingeschreven kandidaten wanneer er per module minimaal 12 kandidaten zijn aangemeld. Je betaalt dus nu ook nog geen lesgeld.

Geen instroomeisen
Afronding met een Part 66 examen Na afloop van je studie neem je een Part 66 examen af. Heb je het examen (of de examens) succesvol afgerond? Dan ontvang je het Part 66 certificaat (EASA COR form-148). AM&TS examineert op diverse locaties in Nederland en Vlaanderen. Benieuwd naar de planning? De eerstvolgende cat. B1.3 examens zie je hier. Klik op de planning voor de volledige jaarkalender.

Additional information

Interested in this course?

Contact: Angela Marcus