cat. B2

Het bewijs van bevoegdheid van categorie B2 geldt voor alle luchtvaartuigen.

Vrijgave van werkzaamheden aan avionica en elektrische systemen in een Part-145 onderhoudsorganisatie zijn:
➢ onderhoud aan avionica- en elektrische systemen
➢ elektrische en avionica taken binnen de motor- en mechanische systemen, waarbij slechts eenvoudige tests nodig zijn om de luchtwaardigheid ervan aan te tonen, en
➢ het afgeven van certificaten van vrijgave voor gebruik na klein lijnonderhoud en reparatie van eenvoudige defecten voor zover dit valt binnen de grenzen van de werkzaamheden die zijn aangetekend op de certificeringsautorisatie waarnaar wordt verwezen in punt 145.A.35 van bijlage II Part-145. Deze certificeringsbevoegdheid is beperkt tot werkzaamheden die door de houder zelf zijn uitgevoerd in de onderhoudsorganisatie die de certificeringsautorisatie heeft afgegeven en geldt uitsluitend voor de luchtvaartuigtypen die zijn toegewezen op het AML categorie B2.

De te behalen modules zijn:
Module 1,2,3,4,5,6,7A,8,9A,10,13,14

AM&TS is uitgever van de (Nederlandstalige) boekwerken voor Vliegtuigtechniek: Jeweka. De boeken zijn bij uitstek geschikt om via zelfstudie voor te bereiden voor Part-66 examens. De Jeweka boeken zijn afgestemd op de Part-66 examens van AM&TS. De boeken zijn beschikbaar in papieren boeken en digitaal.
Toch liever klassikaal les? Dat kan ook! Schrijf je in voor de Avondschool. In dit concept krijg je persoonlijke begeleiding van één van onze vakdocenten.
Je bereidt zelf, volgens een studieplanning, je lesmateriaal voor die tijdens een Online sessie door de vakdocent wordt uitgelegd.
Omdat je thuis de stof al bestudeerd hebt, kun je gericht vragen stellen en dieper op de materie in gaan.
Houd dus rekening met zelfstudietijd per lesavond. De vakdocent neemt de tijd om je vragen te beantwoorden en gaat dieper in op moeilijkere materie.
Het traject start in overleg met de alle ingeschreven kandidaten wanneer er per module minimaal 12 kandidaten zijn aangemeld. Je betaalt dus nu ook nog geen lesgeld.

Geen instroomeisen
Afronding met een Part 66 examen Na afloop van je studie neem je een Part 66 examen af. Heb je het examen (of de examens) succesvol afgerond? Dan ontvang je het Part 66 certificaat (EASA COR form-148). AM&TS examineert op diverse locaties in Nederland en Vlaanderen. Benieuwd naar de planning? De eerstvolgende cat. B2 examens zie je hier. Klik op de planning voor de volledige jaarkalender.

Additional information

Interested in this course?

Contact: Angela Marcus