Innovative drone inspections at AM&TS

Begin november gaf het bedrijf Mainblades gastcollege’s aan onze derdejaars studenten. In het gastcollege maakte de studenten kennis met innovatieve technieken om met behulp van drones vliegtuigen te inspecteren op beschadigingen. Deze technieken maken gebruik van robotica, digitalisering en Artificial Intelligence en maken het voor technici mogelijk real-time data te vergaren, te rapporteren en te delen met anderen.

Dank aan Jochem Verboom en Patrick Morcus van Mainblades voor de duidelijke demonstratie en het enthousiasme waarmee jullie onze studenten met dit innovatieve product hebben laten kennismaken.

Comments are closed.