Informatie veranderingen

EASA Part-66-regelgeving

Een grote verandering

Op 12 juni 2024 verandert de EASA Part-66-regelgeving (EASA-verordening (EU) 2023/989). Het is een grote verandering waar we jullie graag van op de hoogte brengen én houden.

De inhoud van de Part 66 modules zal veranderen. De grootste veranderingen vinden plaatsen bij module 7, 9A, 10, 11A, 13 en 15.

Ben je bezig met je laatste modules? Wij adviseren je om deze modules af te ronden vóór 12 juni 2024. Wanneer je de module hebt behaald, blijft het certificaat namelijk 10 jaar geldig.
De overige Part 66 veranderen ook, maar daarvan zijn de wijzigingen minder groot.

Ook verandert de manier van examineren.

Voor het Cat. A Module 7A examen komen er vier vragen bij (in totaal 76 vragen).

Bij Module 9A en Module 10 vindt een grote verandering plaats, de essay examens komen te vervallen. Vanaf 12 juni 2024 bestaat het Module 9 examen uit één multiple choice examen van 28 vragen. Dit geldt voor de Cat. A, B1.1 en B2. Het examen voor module 10 bestaat voortaan uit 44 vragen voor de Cat. B1/B2.

Daarnaast worden voortaan bij AM&TS diverse modules opgesplitst in twee examenmomenten in plaats van één examen. Vanaf juni neem je Module 11, 12 en 15 af in twee examenmomenten. Module 13 wordt opgesplitst naar drie examens. Geen zorgen, de kosten worden voor jou als kandidaat niet hoger. Je hoeft per deelexamen minder stof te bestuderen dan voorheen.

Ook komt de regel van maximaal drie keer in één jaar examen doen in een absoluut jaar te vervallen. Je kan dus iedere 3 maanden (90 dagen) herkansen.

Heb je een andere vraag? Bekijk dan eens de veel gestelde vragen. Of vul het formulier in, we helpen je graag een studieplan te maken.

Wanneer je module(s) hebt behaald, kan je het certificaat ook nog na 12 juni 2024 aanvragen.

Examineren en certificaten

Ja, deze kan je gewoon blijven gebruiken voor het aanvragen van een AML. Let op! Dit alleen van toepassing voor reeds behaalde volledige certificaten. 

Heb je je MC al behaald vóór 12 juni 2024 maar je Essay niet? Dan moet je je gehele MC opnieuw behalen na 12 juni 2024. Er volgen geen Delta examens. Het behaalde deelcertificaat vervalt dus.

Ditzelfde geldt voor M13, wat bij AM&TS in 2 deelexamens (Part one en Part two) wordt afgenomen. Beide delen moeten vóór 12 juni behaald zijn, anders vervalt het reeds gehaalde deel.

Nee. Er worden geen verlengingen gegeven op (onvolledige) deelcertificaten.

Nee. Voor het Cat. A Module 7 examen komen er vier vragen bij (in totaal 76 vragen). Het aantal vragen van de B1 en B2 examens blijven ongewijzigd. Module 7 is in totaal één multiple choice examen en twee essay examens.

De essays komen te vervallen. De multiple choice exams voor deze modules worden uitbreid met extra vragen. Het Module 9 bestaat uit één muliple choice examen van 28 vragen, dit is voor zowel het Cat. A als Cat. B1/B2 examen. Het examen voor module 10 bestaat voortaan uit 44 vragen voor de Cat. B1/B2. Voor het Cat. A examen blijft het aantal vragen gelijk.

Ja. Diverse modules worden opgesplitst in twee examens, dit is van toepassing voor de volgende modules; Module 11, Module 12 en Module 15.

Module 13 wordt opgesplitst naar drie examens. Dit betreft allemaal multiple choice examens.

Ja. Module 1 (Wiskunde) en Module 17a (Propellers) veranderen niet.

Ja. Hou hiervoor de examenplanning op Part66.nl goed in de gate of volg onze LinkedIn pagina.

U mag iedere 90 dagen examen doen, met een maximum aantal van drie keer in een absoluut jaar. Bijvoorbeeld; u maakt op 9 februari 2024 een examen,  het herexamen maakt u op 15 mei 2024, op 25 augustus 2024 behaalt u voor de derde keer niet de vereiste score van 75%. Volgens de nieuwe regelgeving, mag u weer examen doen vanaf 10 februari 2025.

Module 11A en 11B komen in de nieuwe regelgeving niet meer voor. Dit wordt module 11 in de categorieën A1 – A2 – B1.1 – B1.2. Module 11 wordt afgenomen in 2 deel examens, namelijk part-1 en part-2. Hoe de verdeling in examens precies gaat inhouden, wordt later bekend gemaakt.  

Na 12 juni 2024 blijft er een Delta examen M13 zijn, maar zal op inhoud veranderen.

Lesmaterialen (Jeweka en cAPPture)

Wanneer je digitale boeken koopt via cAPPture, dan worden de wijzigingen automatisch in je boek verwerkt. Wanneer je papieren boeken hebt gekocht, moet je nieuwe boeken kopen. Er komen geen aanvullingen op de huidige uitgaves.

HEB JE EEN ANDERE VRAAG?