Essay Training (Dutch)

Deze cursus helpt u met het voorbereiden op een EASA Part-66 Essay examen. Wanneer u eenmaal weet hoe u een Essay vraag moet uitschrijven, kunt u al een belangrijk deel van de minimaal 75% te behalen score binnenhalen.
Door een Essay vraag te ontleden en deze af te zetten tegen de EASA Part-66 sub paragrafen, kunt u een eigen lijst met key-points genereren die hoogstwaarschijnlijk in u Essay benoemd moeten worden.

Geen instroomeisen
Certificate of completion

Additional information

Price
€ 50,00

Interested in this course?

Contact: Angela Marcus